Tag: halfbike

Свободата да мечтаеш…

Какво означава да имаш свободата да мечтаеш? Колко силно вярваме и искаме да превърнем мечтите…