Мотивация

Анжелина Тотева Интервю

Анжелина Тотева – едно момиче в мъжкия свят на политиката!

Трудните решения в обществената сфера са ако не ежедневие, то e едно постоянно явление. Трябва обаче да се действа прагматично и да се взимат решения основани на всички налични факти.

Жертвата!

Продължаваме с Част 4 от поредицата за вътрешните саботьорки, които ни пречат да осъществим вътрешния…