19 златни правила на Мария Монтесори за правилното възпитание на децата

Д-р Мария Монтесори (1870-1952г), доктор по медицина, учен, психолог, антрополог, оригинален и брилянтен педагог, хуманист и философ.

Тя е първата жена в Италия, приета в Университет въобще и завършва Медицина в Университета в Рим с отличие.

По време на работата й в психиатричната клиника в Рим, тя забелязва, че децата, които са затворени там, не са психично болни, а имат по-скоро проблем поради това, че са затворени наред с психично болни възрастни и не се обръща внимание на техните интелектуални потребности. След като урежда децата да бъдат преместени от клиниката, Монтесори се занимава две години с тяхното обучение, чрез методи и материали, взаимствани от други учени, както и разработва собствени. В резултат, децата, които до скоро са били апатични и неконтактни към околния свят, стават жизнерадостни, дружелюбни и жадни за знания. Те дори успяват да се справят еднакво добре с „нормалните“ деца на изпита за първи клас. Тогава М. Монтесори си задава въпроса: Какво би направила подобна методика за обикновените деца?

Първоначално и самата Монтесори не предполагала какво ще стане с развитието на децата, те били оставени да избират материали според нуждите си, дадена им била свобода и знание как да бъдат независими и да се грижат за себе си. Децата се преобразили, те станали любезни, ученолюбиви, чисти и подредени, без никой да им нарежда каквото и да било. Монтесори започва да разсъждава, за да си обясни причината за това.

На база натрупания опит Мария Монтесори формулира свои кратки сентенции, с помощта на които всеки родител може да се справи с нелеката задача да бъде „родител“. Те са съвсем прости, но в тях е заложена много мъдрост.

1.       Децата се учат от това, което ги заобикаля.

2.       Ако едно дете често е критикувано, то се учи да съди.

3.       Ако едно дете често е хвалено – то се научава да цени себе и и другите.

4.       Ако детето ви расте във враждебна среда – то се учи да се бори.

5.       Ако сте честни с детето си – то ще израсне честен човек.

6.       Ако едно дете често бива осмивано – то ще израсне срамежливо и свито.

7.       Ако едно дете живее с чувството за сигурност – то ще има вяра в другите.

8.       Ако едно дете често е порицавано – то често ще изпитва чувство за вина.

9.       Ако едно дете често среща одобрение – то ще се научи да цени себе си.

10.   Ако сте снизходителни към детето  –  то ще се научи на търпение.

11.   Ако често се веселите с детето – то ще изгради доверие във вас.

12.   Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност – то ще се научи как да открива любовта.

13.   Не говорете лошо за детето – нито в негово присъствие, нито в негово отсъствие.

14.   Съсредоточете се върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.

15.   Слушайте внимателно какво говорят и ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.

16.   Уважавайте детето, дори когато греши, грешките са поправими – не е важно дали ще бъдат поправени веднага или след време.

17.   Бъдете готови да помагате във всяка ситуация на дете, което търси и опитва.

18.   Помагайте на детето си да развива своите способности от най-ранна възраст. Правете това с търпение, грижа, разбирателство и любов.

19.   Във възпитанието на детето винаги се придържайте към основния принцип, а именно – показвайте му най-доброто от себе си.

Образованието не е нещо, което прави учителя, а това е природен процес, който се развива спонтанно в човешкото същество. Не се придобива чрез слушане на думи, а посредством преживяванията на детето в неговата среда. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви и приготви поредица от мотивиращи детето дейности свързани с културата, в специална среда, създадена за децата.

Ако родителите искат да затвърдят връзката си с децата и да я развиват, така че детето им да израсне развита и хармонична личност, е добре поне веднъж годишно да си препрочитат тези правила.

 

 

 

източник: част от текста е заимстван от http://purvite7.bg/

снимка: div.bg

No Comments Yet

Leave a Reply