Хора, женете се! Седмица на Брака 7-14 февруари 2016

Lady Magazine с радост подкрепя една чудесна инициатива, която някак забързани в ежедневието си претупваме и превърнахме в модерно изживяване на семейни начала. Женете се мили хора!!! Брака е отговорност! Да имаш СЕМЕЙСТВО е отговорност! Ако ни е страх да поемем тази отговорност, ще ни е страх и да живеем живота си отговорно!
Какво представлява тази инициатива?
Седмицата на брака в България има за цел да обедини обществените усилия за укрепване и насърчаване на брака и традиционните семейни ценности. Тя е вдъхновена от международната Седмица на брака, която се провежда ежегодно от 7 до 14 февруари, в над 23 страни по света сред които: Англия, Германия, Чехия, Словакия, Румъния, Италия, Белгия, Ирландия, САЩ, Нова Зеландия, Австралия, Холандия, Украйна, Южна Африка и др.  Инициативата насърчава провеждането на редица мероприятия с цел разясняване ползите от брака и оказване подкрепа на двойки по пътя им към създаване на успешна връзка и укрепване на традиционното семейство. Седмицата на брака празнува здравия брак – съюзът между един мъж и една жена, които са направили взаимно посвещение един към друг до края на дните си, с цел, но не само, да създадат и отгледат потомство.
Цел на инициативата
Седмицата на брака е добро време да се замислим как да реализираме мечтата си за щастлив брак. Да осъзнаем, че човекът до нас не е даденост. Той е ценен , както и ние.
Седмицата е повод да излезем от рутината на ежедневието, да сложим брака си на фокус и да задълбочим близостта помежду си. Тя дава възможност на всяка брачна двойка да се включи в предизвикателствата по време на Седмицата, да развие умения за успешен и щастлив брак.
Сайтът на инициативата www.brak.bg предоставя различни идеи и материали за това как да се забавляваме заедно и да заздравим взаимоотношенията помежду си.
Инициативата има превантивна цел.  От една страна да помогне на двойките да си спомнят какво ги е накарало да се влюбят и посветят един на друг, а от друга да разберат какво е нужно, за да поддържат близостта в брака си.
Защо?
За никого не е тайна, че в България бракът е в криза и че страната страда от дълбока морална и духовна разруха. На последно място сме по сключени бракове на глава от населението в Европа през 2013г. Голяма част от младите хора у нас смятат живота без брак за нещо нормално. Наблюдаваме висока степен на разводите, самотното родителство, икономическа задлъжнялост, стрес, липса на качествено време с децата.
Последствията от това влияят не само върху физическото, но психичното и емоционално състояние на личността, семейството, а оттам и на обществото.  Най-потърпевши и уязвими са децата. Седмицата на брака се провежда с цел да се противодейства на тези проблеми. Ежедневно се сблъскваме с отрицателните последствия от кризата в семейството и е необходимо да се полагат постоянни и целенасочени усилия за нейното преодоляване. Бъдещето на България е немислимо без здрави и стабилни семейства.
Ценността на брака
Бракът, във всяко човешко общество, създава нови семейства, свързва мъжа и жената заедно в обич, взаимопомощ  и отговорности един към друг; предизвиква бащите и майките да се посветят на техните деца и обединява различните поколения в по-дълбоки взаимоотношения. Здравото, любящо семейство, заслужава да бъде почетено, тъй като то подсигурява децата с безопасност и лично щастие и им дава възможност цялостно да се развиват. Изследванията на социалната наука неопровержимо доказват, че мъжете и жените, които са в брак и продължават да са в близки взаимоотношения, живеят по-дълго, наслаждават се на по-добро здраве и са по-доволни от живота. Бракът повишава емоционалното, физическото и финансовото качество на живота за всички членове на семейството;

Кой участва?
Инициативата се популяризира от граждански организации и личности подкрящи брака и семейството.  В Седмицата на брака могат да участват брачни двойки, неправителствени организации, бизнеси, държавни институции, религиозни организации, професионалисти, работещи в сферата на семейното здраве, образованието, личности, подкрепящи брака, представители на медиите и др. Инициатор и координатор на Седмицата на брака у нас е гражданско сдружение „Асоциация Общество и Ценности“. Повече за начините, по които можете да се включите можете да видите в секцията на сайта „Как да се включа?“

За контакт
За връзка със Седмицата на брака пишете на адрес: brak.bg.week@gmail.com.  Фейсбук страница: fb.com/brak.bg
Интернет страница: www.brak.bg

снимка:www.brak.bg
No Comments Yet

Leave a Reply