Тест на палците

Ако сте над определена възраст и имате достатъчно много житейски опит зад гърба си, вероятно вече се познавате достатъчно добре, знаейки своите силни и слаби страни. Може би сте правили тестове, с които да установите по-добре какъв тип характер и темперамент притежавате, или се доверявате на астрологията и нумерологията? Предлагаме ви още един начин да научите какви са отличителните черти на вашата личност , който се основава на езика на тялото и с който бихте могли да придобиете представа не само за себе си, но и за хората около вас, стига да проявите известна наблюдателност.

Това е т.нар. тест на палците, за който ще ви трябва малък лист хартия и нещо за писане.

fingarTEST

1. Сплетете пръстите на ръцете си по посочения на снимката начин /първа четвърт/
В случай, че най-отгоре се намира палецът на дясната ви ръка, запишете цифрата 2, а ако най-отгоре остане този на лявата ви ръка – цифрата 1

2. Прицелете се във въображаема мишена, затваряйки едното си око / втора четвърт /
Ако сте оставили отворено лявото си око, запишете цифрата 1, а ако гледате с дясното – цифрата 2.

3. Скръстете ръцете си на гърдите по начина, показан на снимката /трета четвърт/, и вижте коя ръка е останала отгоре
Ако това е лявата ви ръка, запишете цифрата 1, а ако е дясната – цифрата 2.

4. Изръкопляскайте
Ако ръката, която се намира отгоре, докато го правите, е лявата, запишете цифрата 1, а ако е дясната – цифрата 2.

Резултати:
•2222 – Вие сте 100-процентов десничар, с устойчив характер, консервативен, избягвате конфликтите и споровете с когото и да било
•2221 – Най-отличителната черта на характера ви е вашата крайна нерешителност
•2212 – Вие сте комуникативна личност, която може да намери общ език винаги и в с всеки
•2111 – Вие сте непостоянни, предпочитате да правите всичко сами и не подкрепяте другите
•2211 – Доста рядко срещано съчетание. Вие сте комуникативни, лесно осъществявате контакт, в същото време имате много мек характер
•2122 – Вие сте „техничар“ с аналитичен ум и мек характер. Отнасяте се с голямо внимание към всичко, проявявате известна хладност в отношенията си с околните
•2121 – Също много рядко съчетание – вие сте беззащитни, влияете се прекалено много от другите хора
•1112 – Вие сте емоционална, енергична и решителна личност
•1222 – Много често срещан тип характер. Вие сте емоционални, но неспособни да проявявате упоритост и находчивост при взимането на решения по въпроси от изключителна важност. Лесно се поддавате на чуждо влияние. Имате добри комуникативни умения и хората се чувстват привлечени от вас.
•1221 – Емоционална личност с много мек характер. Вие сте наивни и ви липсва постоянство.
•1122 – Вие сте дружелюбен човек, но същевременно не сте наивни и повърхностни. Склонни сте да дълбаете в себе си, да анализирате всички свои действия. Имате много интереси, но нямате достатъчно време за всички.
•1121 – Лесно се доверявате на хората и имате мек характер. За всички е очевидно, че вие сте творческа личност.
•1111 – Стопроцентов левичар, вие сте крайно либерална личност. Творческото начало заема важно място в живота ви. Гледате нестандартно на много неща. Вие изпитвате силни емоции, имате ясно изразен индивидуализъм, присъщи за вас са егоизмът и инатът, което не ви пречи да живеете пълноценно.
•1212 – Вие сте човек със силен дух. Упорити сте и обикновено постигате целите, които сте си поставили.•1211 – Вие сте склонни към прекалено вглеждане в себе си, без да сте прекалено затворени, трудно намирате приятели, но имате силен дух и когато си поставите нещо за цел, трудно ще се намери нещо, което да ви откаже от нея.
•2112 – Вие имате лек и непринуден характер, лесно се запознавате с нови хора и създавате нови приятелства, често мените увлеченията си.

източник:lifestyle.framar.bg

 

No Comments Yet

Leave a Reply