Опитът на индийските мъдреци – какво е тайната и защо не трябва да се разгласява…

1. Първо – което не трябва да споделяте на всеослушание, са вашите далечни планове. Запазете ги за себе си, докато не се реализират. Нашите идеи не само че не са идеални, но имат множество слаби места, по които е много лесно да бъдат атакувани и всичко да се разпадне.

2. Второ – не бива да споделяте информация за своята благотворителност. Благото дело е голяма рядкост в този свят и именно затова то трябва да се пази като зеницата на окото. Не се хвалете за добрите си дела. Подобно отношение може да доведе до гордост, а тя, съгласете се, не е най-доброто качество.

3. Трето – не бива да демонстрираме своята аскетичност пред други хора. Не разказвайте наляво и надясно за ограниченията в храненето, съня, сексуалните отношения и т.н. Физическата аскеза носи полза само ако хармонира и с емоционалната.

4. Четвърто – което е добре да си мълчите, е за собственото си мъжество и героизъм. Всеки се сблъсква с различни изпитания всеки ден. Някои получават външни изпитания, други – вътрешни. Външните изпитания се виждат, затова за тях хората получават награди. Но никой не забелязва преодоляването на вътрешните изпитания, затова за тях не се полагат награди.

5. Петото, което не трябва да се разгласява, е духовната просветеност. Тя е само ваша и никой не бива да бъде посвещаван в нея. Разкрийте я пред другите само в случай че тя действително е нужна не само на вас, но и на околните.

6. Шестото, което не бива да споделяте с другите, са домашните ви конфликти и семейният живот. Запомнете: колкото по-малко говорите за проблемите в семейството, толкова то ще е по-здраво и стабилно. Конфликтът – това е избавяне от негативната енергия, която се е натрупала в процеса на общуване. Колкото повече говорите за своите проблеми, толкова повече вярвате в тях.

7. Седмото, за което не си струва да говорите, са некрасивите думи, които сте чули от някого. Можете да си изцапате обувките на улицата, а можете да замърсите и съзнанието си. И човекът, който се прибира у дома и разказва всичко глупаво, което е чул по пътя, не се отличава с нищо от онзи, който е влязъл вкъщи, без да си свали обувките.

 

 

 

 

 

източник: www.ladymagazine.today

снимка: https://www.pinterest.com/

No Comments Yet

Leave a Reply