Опасна ли е енергията на употребяваните вещи

Понякога се налага да използваме неща, които са принадлежали на други преди нас. Можем ли да се предпазим от влиянието на негативната енергия, натрупана в тях?

Купили сте жилище, което не е ново строителст­во. Още преди да се нанесете, изпитвате особен дис-комфорт. Това е нормално.

Всяко помещение е про­пито с информация от предишните обитатели и щедро я излъчва към новите. Ако нямате възмож­ност за основен ремонт, непременно измийте хуба­во пода, прозорците, первазите и всички ъгли – в труднодостъпните места се събира всякаква не­чистотия. Ако собственикът е починал, не се стра­хувайте от него. Запалете му свещичка и мислено го помолете да не безпокои семейството ви.

Може да пречистите дома със свете­на вода, както се прави при освещава­не на нова къща, а срещу входната врата поставете икона на Божията Майка.

НЕ ПРИЕМАЙТЕ ЧУЖДИЯ ТОВАР

Тук става въпрос за мебелите, които може да са останали от предишните собственици. По-добре се освободете от тях. Разбира се, изхвърлянето ще е невъзможно, ако сте под наем. Тогава се налага да се грижите за тях като за нови – точно това ще ви спаси. Вашето добро отношение ще придаде на пред­метите положителна енергия. Що се отнася до лег­лото, колкото и да ви харесва, най-добре е да сме­ните матрака с нов. Поставете го така, че да спите с главата на север.

Не е задължително да изхвърляте старите съдове, достатъчно е само хубаво да ги измиете.

Към дрехите отношението е по-различно. Внима­вайте, когато недостатъчно близки хора ви пред­лагат нещо без пари – така могат да ви предадат своите проблеми и дори болести. Това не важи за дрехите, закупени в магазин за втора употреба -преминавайки през много ръце, те се освобождават от предишните вибрации. Не се страхувайте да ку­пите дори сватбена рокля от оказион (въпреки раз­пространеното мнение, че всичко по булката тряб­ва да е ново). Практически всяка жена в деня на сватбата си е напълно щастлива, следователно об­леклото е наситено с положителна енергия.

Когато си купувате дрехи втора употреба, изби­райте ушити от естествени тъкани, тъй като синте-тиката привлича негативите. Когато се каните да купите носена от някого дреха, вслушайте се в инту­ицията си; смущава ли ви нещо, най-добре се отка­жете от покупката.

Изхвърлете всичко от джобовете, изперете и хуба­во изгладете дрехите. В никакъв случай не оста­вяйте за себе си намерен гребен – косата е най-сил­ния носител на информация. Никога не вземайте нещо, намерено на улицата, особено на кръстопът.

ОТ СТАРИ НА МЛАДИ

В много семейства нещата от по-големите деца се предават на по-малките. И това не е от липса на средства. Просто пропитата с енергията на близки хора материя защитава по-младите членове на се­мейството от вредни влияния. В миналото дори е съществувала традиция всички деца в рода да се кръщават с една и съща кръщелна риза, която се пазела от предишните поколения. Обяснението е в това, че дрехата се насища със светлата енергия на свещения обряд и радостните емоции на роднините. Така около новия член на семейство­то се създава невидима защита за го­дини напред.

ВТОРИЯТ ЖИВОТ НА НАКИТИ И СУВЕНИРИ

Украшенията носят в себе си много информация. Ако са ви подарък от близък човек, няма от какво да се страхувате. Не се притеснявайте и ко­гато купувате нещо от антиквариат (тук важи същият принцип като за дрехите от магазин втора употреба). Но ако купува­те накити от ръцете на непознат, бъдете по-вни­мателни – те може да носят негативна енергия. То­ва с особена сила важи за крадените вещи.

Предметите, купени от антикварен магазин, изис­кват обич и внимание. Те пазят историята на пре­дишните притежатели, заслужаващи уважение, не­зависимо дали знаете нещо за тях. Даже не се инте­ресувайте за миналото на вещите – попадайки във вашите ръце, те започват нов живот. И само от вас зависи да ги изпълните с позитивна информация.

ТАЙНАТА НА МАСКИТЕ

Най-предпазливи трябва да бъдете с предметите на различни култове и ритуални обряди – те прите­жават най-силна енергетика. Не окачвайте в дома маски, ако не знаете тяхното предназначение. Внимавайте със сувенирните кукли и въобще с предметите ръчна изработка, особено от далечни страни – в тях може да е съсредоточено доста вред­но влияние. Никога не носете чужди медальони и кръстове близо до тялото. Така доброволно прие­мате върху себе си чуждата съдба.

 

 

 

източник: ladymagazine.bg

снимка:turningpoint2.tumblr.com

No Comments Yet

Leave a Reply